Vložkovanie komínov

Vložkovanie komínov sa aplikuje na stavbách, kde je potrebné upraviť komínový prieduch na nový druh paliva.

Význam vložky v komíne:

  • zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúcej horením paliva a následným ochladzovaním splodín horenia v komíne,
  • zabezpečuje rýchle prehriatie komínového prieduchu a tým dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas celého procesu horenia.
V praxi sa berie dôraz hlavne na prvý bod, pretože komíny bez vložky rýchlo podliehajú deštrukcii vplyvom mrznutia vlhkosti v plášti komína (podobne ako zvetrávanie skál v prírode).
Nové moderné spotrebiče sú úsporné, a preto plyny z nich odchádzajúce majú pomerne nízku teplotu, a preto v nevyvložkovanom komíne dochádza k ich ochladzovaniu a kondenzovaniu.
Tento kondenzát vniká do muriva a môže preniknúť až do omietok, kde vytvorí fľaky a nepríjemný zápach.
Odstránenie týchto následkov býva náročné a neobíde sa bez búrania postihnutej omietky.
Typickým reprezentantom takýchto kotlov je drevosplyňujúci alebo kondenzačný kotol.
Tieto spotrebiče musia mať komíny bezpodmienečne vyvložkované, v opačnom prípade, vo veľmi krátkom čase, dôjde k spomínaným poruchám.
Vložka v komíne na tuhé palivo má najviac ešte prvok protipožiarny, pretože teplota v komíne sa neprenáša v plnej miere na komínový plášť a pri požiari komína bude teplo odvedené do atmosféry bez toho, aby ohrozilo komín a budovu.
Pri požiari nevyvložkovaného komína sa nahromadené dechty horením môžu zväčšiť až natoľko, že upchajú komínový prieduch a následkom je explózia ktorá komín roztrhne a môže dôjsť k viacerým požiarom v dome naraz. Ak je v komíne vložka, k dechtovaniu nedochádza vôbec.
 
Používaný materiál na vložkovanie komínov:
  • nehrdzavejúca oceľ - 1.4404 ; 1.4571 o hrúbke 0.6mm, 0,8mm, 1mm.

Kontakt

 

Komín-stav B.F Hakes

 

Brodno 44

01014  Žilina

 

info@bfhakes.sk

 

0911 550 799

 

Prihlásenie

 

 

TOPlist