Frézovanie komínov


Frézovanie komínov sa používa pri rekonštrukcií komínov zväčša v starších bytových jednotkách, domoch, chát a chalúp.
Technológia frézovania umožňuje zväčšenie prierezu komínového prieduchu (v závislosti na inštalovanom spotrebiči) a tým aj nasledovné vyvložkovanie komínovou
vložkou potrebného priemeru a napojenie na spotrebič.
Frézovaním sa obnovuje životnosť komínov i celej stavby a je možné nainštalovať najmodernejšie vykurovacie zariadenie. Minimálny prierez komína, ktorý sa dá vyfrézovať je 100mm. Pri frézovaní je možné odobrať 1/3 hrúbky komínového plášťa.
Vložkovanie komínov je najpoužívanejší spôsob pri rekonštrukcii komínov.
Používame nerezový materiál 1.4404 o hrúbke 0,6mm, 0,8mm a 1mm.
Rekonštrukcie nadstrešných častí komínov: Nadstrešné časti komínov sú najviac namáhané poveternostnými vplyvmi.
Poškodenú časť komína preto treba odbúrať a nahradiť novými tvárnicami s príslušnou izoláciou a ukončením s komínovou čiapkou.

 


VÝHODY VYFRÉZOVANIA KOMÍNA:
• zlepšenie ťahu komína.
• jednoduchá dlhodobá údržba
• netreba búrať starý a stavať nový komín
• odstránenie usadeného dechtu z komína
• odstránenie moknutia a zápachu vnútorných stien
• inštalácia prevedená zhruba za 1 pracovný deň
• frézovanie umožňuje využiť komíny aj k prevádzke moderných tepelných spotrebičov.