Kto môže frézovať komíny

Frézovanie komína môže ponúkať len vyučený kominár s odbornou spôsobilosťou alebo praxou.
Akýkoľvek stavebný zásah do komínového plášťa, spalinovej cesty môže realizovať len vyučený kominár s praxou alebo
odbornou spôsobilosťou. Za základe takéhoto dokladu sa stanete kominárom a môžete prevádzkovať kominárske
služby a kominárstvo. Realizácie frézovania komína, Vám tak môže podľa zákonov urobiť len kominár, ktorý má
zapísaný predmet podnikania aj v živnostenskom registri. Ak chcete mať komín vyfrézovaný odborne, hľadajte preto len
originálnych kominárov, pretože takéto služby ponúkajú aj rôzne stavebné firmy, ktoré nemajú oprávnenie.
Práce tak vykonávajú nelegálne.