Vložkovanie komínov

Sme kominárska firma, ktorá ma dlhoročné skúsenosti a oprávnenie na vložkovanie komínov.
Pôsobime na trhu už viac ako 15 rokov. Práce realizujeme nielen v Žiline, ale po celom Slovensku.

Prídeme za vami aj do miest a okolia ako je Bratislava, Trnava, Piešťany, Nitra, Trenčín, Poprad, Martin, Prešov, Košice, Banská Bystrica a iné v rámci celej SR.

Vložkovanie komínov sa aplikuje na stavbách, kde je potrebné upraviť komínový prieduch na nový druh paliva.

VÝZNAM VLOŽKY V KOMÍNE:
• zamedzuje prieniku vlhkosti do muriva komína a to tak atmosférickej, ako aj kondenzačnej vznikajúcej horením paliva a následným ochladzovaním splodín
horenia v komíne.
• zabezpečuje rýchle prehriatie komínového prieduchu a tým dosiahnutie vyrovnaného komínového ťahu počas celého procesu horenia.
V praxi sa berie dôraz hlavne na prvý bod, pretože komíny bez vložky rýchlo podliehajú deštrukcii vplyvom mrznutia vlhkosti v plášti komína (podobne ako zvetrávanie
skál v prírode).
Nové moderné spotrebiče sú úsporné, a preto plyny z nich odchádzajúce majú pomerne nízku teplotu, a preto v nevyvložkovanom komíne dochádza k ich ochladzovaniu
a kondenzovaniu.
Tento kondenzát vniká do muriva a môže preniknúť až do omietok, kde vytvorí fľaky a nepríjemný zápach.

Odstránenie týchto následkov býva náročné a neobíde sa bez búrania postihnutej omietky.
Typickým reprezentantom takýchto kotlov je drevosplyňujúci alebo kondenzačný kotol.
Tieto spotrebiče musia mať komíny bezpodmienečne vyvložkované, v opačnom prípade, vo veľmi krátkom čase, dôjde k spomínaným poruchám.
Vložka v komíne na tuhé palivo má naviac ešte  protipožiarný prvok, pretože teplota v komíne sa neprenáša v plnej miere na komínový plášť a pri požiari komína bude
teplo odvedené do atmosféry bez toho, aby ohrozilo komín a budovu.
Pri požiari nevyvložkovaného komína sa nahromadené dechty horením môžu zväčšiť až natoľko, že upchajú komínový prieduch a následkom je explózia ktorá komín
roztrhne a môže dôjsť k viacerým požiarom v dome naraz. Ak je v komíne vložka, k dechtovaniu nedochádza vôbec.
Používaný materiál na vložkovanie komínov:
• nehrdzavejúca oceľ 

Vložkovanie komínov