Služby

Čo je to frézovanie?

Frézovanie komínov sa používa pri rekonštrukcií komínov zväčša v starších bytovýchjednotkách, domoch, chát a chalúp.

Technológia frézovania umožňuje zväčšenie prierezu komínového prieduchu (v závislosti na inštalovanom spotrebiči) a tým aj nasledovné vyvložkovanie komínovou vložkou potrebného priemeru a napojenie na spotrebič.

Frézovaním sa obnovuje životnosť komínov i celej stavby a je možné nainštalovať najmodernejšie vykurovacie zariadenie.
Minimálny prierez komína, ktorý sa dá vyfrézovať je 100mm. Pri frézovaní je možné odobrať 1/3 hrúbky komínového plášťa.

Vložkovanie komínov je najpoužívanejší spôsob pri rekonštrukcii komínov.

Používame nerezový materiál 1.4404 o hrúbke 0,6mm, 0,8mm a 1mm.
Rekonštrukcie nadstrešných častí komínov: Nadstrešné časti komínov je najviac namáhavé poveternostnými vplyvmi.

Poškodenú časť komína preto treba odbúrať a nahradiť novými tvárnicami s príslušnou izoláciou a ukončením s komínovou čiapkou.

Výhody frézovania

  • zlepšenie ťahu komína
  • netreba búrať starý a stavať nový komín
  • jednoduchá dlhodobá údržba
  • odstránenie usadeného dechtu z komína